Política de privacitat

OPERADORS QUILÒMETRE ZERO S.L. – operadors.cat (en endavant, OPERADORS.CAT) vol oferir als seus clients la millor experiència en la prestació dels seus serveis. Per això és per nosaltres una prioritat garantir que les vostres dades personals seran tractades amb el màxim respecte i de manera segura, d’acord amb els principis de licitud, transparència, lleialtat, confidencialitat, minimització de dades, exactitud i integritat.

En el desenvolupament d’aquesta tasca OPERADORS.CAT ha actualitzat la seva política de protecció de dades amb la finalitat d’adaptar-la al nou reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Amb l’objectiu de donar compliment a aquesta norma, us informem de com OPERADORS.CAT recopila, tracta i protegeix les vostres dades personals, així com les formes d’exercir els vostres drets.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

IdentitatOPERADORS QUILÒMETRE ZERO, S.L. amb NIF B67073288
Domicili socialC/Alemanya 33-5B, 1r 08700 Igualada (Barcelona)
Telèfon de contacte938035509
Correu electrònicdpd@operadors.cat

El Delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO) és la persona designada per OPERADORS.CAT per tal que s’encarregui de vetllar per la protecció del vostre dret fonamental a la protecció de dades personals. La seva adreça postal és al C/ Alemanya 33, 5B-1r 08700, d’Igualada (Barcelona).

Podeu contactar amb el DPD mitjançant l’adreça electrònica dpd@operadors.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals, i què ens permet fer-ho?

OPERADORS.CAT tracta les vostres dades personals per tal de prestar-vos els serveis contractats de la manera més satisfactòria, així com per a altres finalitats a les quals decidiu lliurement de donar el consentiment. D’acord amb el principi de minimització tractarem les dades que siguin “adequades, pertinents i limitades a allò necessari d’acord amb les finalitats per a les quals són tractades

Totes les finalitats es regiran mitjançant el present document, essent possible que OPERADORS.CAT desitgi introduir durant la vigència del tractament altres dades o finalitats addicionals. En aquest cas seràs requerit per tal que ens doneu el vostre consentiment.

Pel fet que les dades personals que utilitza OPERADORS.CAT provenen del propi interessat, és a dir, sou vosaltres qui ens les faciliteu, sereu el responsable de que aquestes dades siguin exactes i completes, així com d’actualitzar-les quan hagin canviat per qualsevol circumstància.

El tractament de les vostres dades es fa amb les següents finalitats, i es fonamenta en les següents bases legitimadores.

Legitimació basada en la contractació i prestació d’un servei de telecomunicacions

OPERADORS.CAT podrà utilitzar les dades que siguin necessàries per tal de prestar-vos els serveis contractats, cosa que podria incloure determinades categories de dades sensibles. La base jurídica d’aquests tractaments és l’execució del contracte que heu firmat amb nosaltres.

Aquesta base jurídica ens legitima per a l’ús de les dades amb les següents finalitats:

 • La prestació, manteniment i gestió de serveis. Això inclou: l’atenció al client, la prestació de serveis de comunicacions audiovisuals, la provisió del servei d’accés a Internet, la conducció de la comunicació mitjançant una xarxa de comunicacions electròniques, l’establiment i enrutament de la trucada (inclosa la interconnexió), la gestió dels processos de portabilitat, i la facturació i cobrament dels serveis prestats mitjançant el registre de les dades de trànsit i interconnexió.
 • L’ús de les dades per a la reclamació judicial o extrajudicial de quantitats, en cas d’impagaments.
 • L’emmagatzematge dels registres i la gravació de les trucades realitzades als telèfons d’atenció al client per tal de millorar la qualitat dels serveis, per acreditar la contractació i la informació contractual i precontractual brindada, per verificar la satisfacció del client, i per motius de seguretat.
 • La comprovació de la solvència del client amb caràcter previ a la contractació i mentre es mantingui la relació contractual, mitjançant l’accés a sistemes d’informació creditícia, amb la finalitat d’avaluar la viabilitat econòmica d’una nova contractació o el manteniment de l’existent, en aquells casos en que això suposi una operació de finançament, pagament a terminis, o facturació periòdica.
 • La realització d’estadístiques, enquestes i estudis de mercat per l’avaluació dels béns i serveis oferts, així com per a la presa de decisions empresarials en funció dels resultats obtinguts.
 • Garantir la seguretat de les xarxes i comunicacions electròniques, amb la finalitat de donar compliment amb els estàndards de qualitat previstos per la normativa aplicable.
 • Qualsevol altra finalitat que sigui igualment fonamental per prestar qualsevol dels serveis contractats, així com per donar compliment a qualsevol obligació legal a la que OPERADORS.CAT estigui subjecta.

Legitimació basada en l’interès legítim d’OPERADORS.CAT

OPERADORS.CAT tractarà les vostres dades personals amb les finalitats que es detallen a continuació, sempre i quan no prevalguin els vostres interessos, drets i llibertats. Tindrem en compte les expectatives raonables que pugueu tenir d’aquest tractament, basades en la relació que manteniu amb OPERADORS.CAT. Tractarem les vostres dades amb l’objectiu d’oferir-vos una experiència més satisfactòria com a client, i per tal de garantir la seguretat i confiança dels nostres productes i serveis.

Aquesta base jurídica ens legitima per a l’ús de les dades amb les següents finalitats:

 • Impedir l’accés no autoritzat a les xarxes de comunicacions electròniques i la distribució malintencionada de codis per tal de frenar possibles atacs de denegació de servei (DoS), o danys als sistemes informàtics i de comunicacions electròniques. Aquesta finalitat persegueix garantir la seguretat de la xarxa i de la informació, sota els nivells de confiança exigibles per la normativa aplicable als prestadors de serveis de telecomunicacions.
 • Comunicar les dades necessàries per tal d’incloure, en cas d’impagament, a un deutor a fitxers de solvència patrimonial. Es comunicaran les dades identificatives del deutor ii les dades relatives a l’incompliment d’obligacions dineràries a les entitats responsables de sistemes comuns d’informació de crèdit, com per exemple, i a títol enunciatiu i no limitatiu, a BADEXGUG, ASNEF, fitxer d’incidències judicials, etc. d’acord amb la legislació vigent; sempre en aquells casos en què el deute del deutor sigui cert, vençut i exigible, i sempre després d’haver realitzat un requeriment de pagament previ al deutor.
 • Verificar l’exactitud de les dades personals aportades pel client, i lluitar contra el frau. Aquesta finalitat permet que OPERADORS.CAT verifiqui l’exactitud de les dades aportades pel client a través dels codis CSV o altres mecanismes similars, o bé sol·licitant a l’entitat bancària emissora dels documents la seva confirmació. En cas d’adhesió al sistema Hunter, OPERADORS.CAT incorporarà les dades dels seus clients a un fitxer titularitat de l’Associació Espanyola d’Empreses contra el Frau. En aquest cas les dades seran comparats contra altres dades de sol·licituds de serveis de telefonia que figurin al sistema Hunter, amb l’objectiu de detectar l’existència d’informació potencialment fraudulenta en el marc del procés d’aprovació del servei. Si com a resultat d’aquesta consulta existissin dades inexactes, irregulars o incompletes, OPERADORS.CAT estudiarà amb més deteniment la sol·licitud de contractació. A més a més es podran consultar les dades facilitades en aquest procés de consulta per part d’altres entitats adheides al sistema Hunter, com poden ser empreses dels sectors financer, de telecomunicacions, rènting, assegurances, compra de deute, immobiliari, subministraments d’energia i aigua, entre d’altres. El llistat específic d’empreses i entitats adherides al sistema Hunter es pot consultar a la pàgina web de l’Associació Espanyola d’Empreses contra el Frau: www.asociacioncontraelfraude.org. Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat o limitació al tractament de dades davant l’Associació Espanyola d’Empreses contra el Frau dirigint-vos a l’Apartat de Correus 25054, 28002 de Madrid, enviant una sol·licitud signada i acompanyada d’una fotocòpia del vostre document identificatiu (DNI, passaport, o document anàleg).
 • Tractar les dades dels productes i serveis contractats a OPERADORS.CAT; el trànsit, facturació, navegació i geolocalització del client, així com els productes i serveis consultats a la nostra pàgina web per tal d’analitzar o predir de forma molt bàsica determinats aspectes relatius a les vostres preferències personals i interessos, per tal d’oferir-vos un servei de la màxima qualitat i que garanteixi la lliure competència en el mercat de les telecomunicacions.

POLÍTICA DE COOKIES

OPERADORS QUILÒMETRE ZERO, S.L. (OPERADORS.CAT), a través del present document, recull la seva Política de recollida i tractament de cookies, en compliment del que es disposa en l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).
Les cookies s’emmagatzemen en l’equip terminal de l’usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar la pàgina web https://www.operadors.cat, amb la finalitat de millorar la usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se als mateixos, així com obtenir informació amb finalitats estadístiques. En el cas d’aquells usuaris que ja siguin clients de OPERADORS QUILÒMETRE ZERO, S.L. (), la informació recaptada amb les cookies servirà també per a la seva identificació en accedir a les diferents eines que OPERADORS QUILÒMETRE ZERO, S.L. () posa a la seva disposició per a la gestió dels serveis.

La present Política de Cookies serà aplicable a aquells usuaris que voluntàriament visiten les pàgines web de OPERADORS QUILÒMETRE ZERO, S.L., emplenin formularis de recollida de dades, accedeixen a les eines que OPERADORS QUILÒMETRE ZERO, S.L. posa a la disposició dels seus clients per gestionar els seus serveis, o utilitzen qualsevol altre servei present en el lloc web que impliqui la comunicació de dades a OPERADORS QUILÒMETRE ZERO, S.L., o l’accés a dades per OPERADORS QUILÒMETRE ZERO, S.L., per a la prestació dels seus serveis.

OPERADORS QUILÒMETRE ZERO, S.L. informa als usuaris de les seves pàgines web, de l’existència de cookies i posa a la seva disposició la present Política amb la finalitat d’informar-los sobre l’ús i de l’objecte de les mateixes. El fet de continuar la navegació a través de les seves pàgines, suposa el coneixement i l’acceptació de la present Política per part dels usuaris.

OPERADORS QUILÒMETRE ZERO, S.L. () utilitza els següents tipus de cookies:

Classificades per la seva titularitat:

 • Cookies pròpies: enviades i gestionades directament per OPERADORS QUILÒMETRE ZERO, S.L..
 • Cookies de tercers: enviades i gestionades per un tercer aliè a OPERADORS QUILÒMETRE ZERO,
  S.L., de forma anònima, amb la finalitat de realitzar estudis estadístics de navegació per les pàgines web
  de OPERADORS QUILÒMETRE ZERO, S.L..

Classificades per la seva finalitat:

 • Cookies tècniques i/o de personalització: faciliten la navegació, en identificar la sessió, permetre l’accés
  a eines d’accés restringit, a més de configurar a mesura les opcions disponibles. Possibiliten la prestació
  del servei sol·licitat prèviament per l’usuari.
 • Cookies d’anàlisi i/o publicitat: permeten conèixer el nombre de visites rebudes en les diferents
  seccions de les pàgines web, els hàbits i tendències dels seus usuaris i en conseqüència, poder millorar la
  navegació i el servei ofert per OPERADORS QUILÒMETRE ZERO, S.L. (fonamentalment, Google
  Analytics), així com gestionar els espais publicitaris inclosos a la pàgina web visitada per l’usuari. Recopila
  dades de forma anònima amb la finalitat d’obtenir perfils de navegació dels usuaris.

Classificades per la seva durada:

 • Cookies de sessió: recapten i emmagatzemen les dades mentre l’usuari accedeix a la pàgina web.
 • Cookies persistents: recapten i emmagatzemen les dades en el terminal de l’usuari durant un període
  de temps variable en funció de quin sigui la finalitat per la qual han estat utilitzades.

Avís legal

Consulteu les condicions d’ús de la plana web a https://www.operadors.cat/avis-legal